BOHOSLUŽBY

V TÝDNU 28. 6. – 5. 7. 2020

den

čas

úmysl mše svaté

neděle

28. června

13. neděle

v mezidobí

 7.30

 10.45

za Marii Kremláčkovu, manžela, syna Karla, kněze Josefa Záborského a synovce Eduarda

za Ladislava Bártu, živou a zemřelou rodinu Bártovu

středa

1. července

 18.00

za Františka Jelínka, dvě manželky a syna

pátek

3. července

18.00

za Jana Kalinu, manželku, syna, oboje rodiče a za duše v očistci

sobota

4. července

 8.00

za farníky

neděle

5. července

14. neděle

v mezidobí

Slavnost sv.Cyrila a Metoděje

7.30

10.45

v kostele

za živou a zemřelou rodinu Ďáskovu, Malých, Dáňovu s Pokorných

u kapličky sv.Cyrila a Metoděje

rodiče Šafářovy, živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci

Farní oznámení:

  • Příští neděli 5. 7. bude ve 14 hodin v kostele příprava na biřmování.
  • Tento týden má na starosti úklid kostela skupina č. 3 .

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.