BOHOSLUŽBY

od 22. 11. do 29. 11. 2020

Den

Liturgická oslava

Čas

Úmysl mše svaté

neděle

22. listopadu

 

Slavnost Ježíše Krista Krále

 

za Jaroslava Vostala, manželku, oboje rodiče a bratry

za Bohumila Koutníka, manželku, syna a celou přízeň

 

 

 

 

středa

25. listopadu

památka

sv. Kateřiny

Alexandrijské

17.00

za rodiče Šafářovy, živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci

pátek

27. listopadu

 

 

17.00

za Františku Novotnou, manžela, tři syny, oboje rodiče, sourozence a za duše v očistci

sobota

28. listopadu

 

8.00

za farníky

neděle

29. listopadu

 

1. adventní neděle

7.30

10.45

za Karla Stejskala, rodiče Stejskalovy a Bumbálkovy a za duše v očistci

za Františka Žáka, manželku, bratra Miroslava s manželkou, rodinu Jelínkovu, Chudobovu a celou přízeň

Farní oznámení:

  • V neděli 22. 11. bude od 9.00 do 10.00 hodin příležitost ke sv. zpovědi a sv.přijímání.
  • Podle nových vládních opatření se od pondělí 23. 11. může bohoslužeb zúčastnit 20 lidí.
  • Mše svaté budou ve všední den a v sobotu v kapli a v neděli v kostele.
  • V neděli se mše sv. mohou zúčastnit primárně ti, na jejichž úmysl je mše sv. sloužena.
  • Příští neděli 29.11. bude příležitost ke sv. zpovědi a sv. přijímání od 8,00 do 8,30 hodin.
  • Do konce listopadu je možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci.
  • Individuální duchovní služba po telefonické domluvě s o.Řehořem na tel. 736 607 291.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.