BOHOSLUŽBY

od 28. 2. do 7. 3. 2021

Den

Liturgická oslava

Čas

Úmysl mše svaté

neděle

28. února

2. neděle

postní

7.30

10.45

za Františku Vostalovou, manžela a za sestru Annu Novotnou, manžela a jejich rodiče

za Františka Vaňka, rodinu Vaňkovu, Jelínkovu a Nutilovu a za duše v očistci

středa

3. března

 

17.00

za Marii Matějíčkovou, manžela a za syna Jiřího s manželkou

pátek

5. března

 

 

17.00

za Josefa Dobrovolného, manželku Marii a zetě Karla

sobota

6. března

 

 

8.00

za farníky

neděle

7. března

3. neděle

postní

7.30

10.45

 za Jaroslava Jelínka, manželku, dceru a zetě

za Ludmilu Javůrkovou, manžela, syna a za Boží milosrdenství a duše na které nikdo nepamatuje

Farní oznámení:

  • Mše svaté i ve všední dny a sobotu jsou stále slouženy v kostele.
  • V neděli v 15 hodin bude v kostele pobožnost Křížové cesty.
  • Děkujeme, že jste začali přispívat na potřeby farnosti i převodem peněz na účet farnosti č. 257066929/0300, jen tak dál.
  • Děkujeme všem, kteří jste se včera zapojili do čištění farního lesa, všem upřímné Pán bůh zaplať. Další brigádu plánujeme na sobotu 13.3., informace budou na farním webu nebo u Pavla Javůrka – tel. 606 165 499.
  • Tento týden má na starosti úklid kostela skupina č. 3.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.