BOHOSLUŽBY

V TÝDNU 17. 6. – 24. 6. 2018

Den

Čas

Úmysl mše svaté

neděle

17. června

11. neděle

v mezidobí

7.30

10.45

za rodiče Procházkovy, rodinu Kubištovu a Drápelovu

za Aloise Valu, manželku, dceru Alžbětu a za Bohumila Malého, manželku, syna Bohumila, vnuka Jiřího a duše v očistci

středa

20. června

18.00

za Josefa Nevrklu, syna, rodiče a za rodiče Hrdličkovy, zetě a manžele Pennovy

pátek

22. června

18.00

za Ludmilu Neumanovou, manžela, oboje rodiče a přízeň a za Ivana Pospíšila, manželku, syna, dceru a oboje rodiče

sobota

23. června

8.00 

za farníky

neděle

24. června

12. neděle

v mezidobí

7.30

10.45

za Františka a Annu Štefkovy, syna Františka, rodinu Štefkovu a Kalnovu a za duše v očistci

za živou a zemřelou rodinu Kremláčkovu, Jelínkovu, Vaňkovu a duše v očistci

Farní oznámení:

  • Příští neděli 24. 6. bude sbírka na bohoslovce.
  • Od 1. do 4. srpna se bude konat farní tábor. Zájemci se mohou hlásit Janě Jelínkové.
  • Tento týden má na starosti úklid kostela skupina č. 2.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.