BOHOSLUŽBY

V TÝDNU 18. 6. – 25. 6. 2017

Den

Čas

Úmysl mše svaté

neděle

18. června

Slavnost  Těla a Krve Páně – Boží Tělo

10.00

za Marii Kremláčkovou, manžela, jejich rodiče a za kněze Josefa Záborského a synovce Eduarda

středa

21. června

18.00

za Josefa Nevrklu, syna, rodiče Hrdličkovy, zetě a za manžele Penovy

pátek

23. června

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

18.00

za Ludmilu Neumanovou, manžela, oboje rodiče a přízeň a za Ivana Pospíšila, manželku, syna, dceru a oboje rodiče

sobota

24. června

Slavnost Narození sv.Jana Křtitele

8.00

za farníky

neděle

25. června

12. neděle v mezidobí

7.30

10.45

za rodiče Kratochvílovy, dceru a rodiče Svatoňovy a dceru

za Aloise Valu, manželku, dceru Alžbětu, Bohumila Malého, manželku, syna Bohumila, vnuka Jiřího a duše v očistci

Farní oznámení:

  • Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě oltářů.
  • Příští neděli bude sbírka na bohoslovce.
  • Tento týden má na starosti úklid kostela skupina č. 2.

inPage.cz - webové stránky, doména a webhosting snadno.