BOHOSLUŽBY

V TÝDNU 23. 4. – 30. 4. 2017

Den

Čas

Úmysl mše svaté

neděle

23. dubna

2. neděle velikonoční- neděle Božího milosrdenství

7.30

10.45

za rodinu Bourkovu, Paulovu, Kalnovu z Řehořova a za celou mrtvou a žijící rodinu

za Jaroslava Stejskala a živou rodinu

středa

26. dubna

18.00

za Františka Tomáška, manželku, rodiče, sestru a zetě

pátek

28. dubna

18.00

za Marii a Františka Bumbálkovy a za Marii a Stanislava Lázničkovy a bratra Stanislava

sobota

29. dubna

 

mše svatá nebude

neděle

30. dubna

3. neděle velikonoční

7.30

10.45

za Albínu Jonášovou, rodiče Růžičkovy a Jelínkovy

za Pavla Kratochvíla, vnučku, bratra, rodiče a za rodiče Kalinovy

 

Farní oznámení:

  • Při sbírkách o velikonočních sbírkách na potřeby farnosti bylo vybráno celkem 25.615,-Kč. Všem dárcům velké a upřímné Pán Bůh zaplať.
  • Tento týden má na starosti úklid kostela skupina č. 2.

inPage.cz - webové stránky, doména a webhosting snadno.