Milí farníci, čtenáři našich stránek,

když jsme se na začátku letošního roku rozhodovali, že obnovíme farní les zasažený kůrovcem, netušili jsme, do čeho jdeme. Viděli jsme však zapálení skupinky farníků v čele s Láďou Klímou a jejich stručný cíl: vytěžit, uklidit a osázet 2 ha lesního pozemku v části Kamenice zvané Malá Klokučka.

V lese do té doby poctivě pracovali starší farníci, pan Souček, pan Kremláček, pan Pelíšek, kteří již několik let těžili kůrovcové dřevo a zpracovávali ho na palivové dříví a zásobovali zejména faru. Kůrovec byl ale mnohem „pracovitější“ a rychle dokonal zkázu na celém porostu.

Povinnosti majitelů lesa jsou nekompromisní, a proto jsme se museli začít zabývat tím, jakým způsobem situaci řešit.

Zvolili jsme cestu poctivé práce a rozhodli jsme se, že les obnovíme vlastními silami.

Roli mezi námi zvaného „farního hajného“ na sebe ochotně převzal Pavel Javůrek st. A věci se daly rychle do pohybu. Skupinka „těžařů“ pod vedením Ládi Klímy začala s intenzivní těžbou a manipulací dřeva, zajišťováním odbytu kulatiny, objednávkou sazenic, pletiva atd.

A pak jsme vás vyzývali, abyste pomohli s pálením klestí, výsadbou stromků, stavěním oplocenek. A ono to vždycky vyšlo. Při každé brigádě se sešla skupina lidí, dětí, kteří s chutí a elánem pracovali. Kdo by také nepracoval s chutí, když si představil, že o půl jedenácté dorazí bílé auto, plné dobrot, které po celou dobu připravovali milé ženy, koordinované Slávkou Součkovou, která vždy s úsměvem obsloužila všechny účastníky brigády.

Na výzvy k pomoci zareagovali také kameničtí hasiči a uspořádali své samostatné brigády na výsadbu stromků.

Také administrativní část nebyla zanedbána. Využili jsme zkušeností Ládi a zaregistrovali jsme farnost do systému eAGRI a zažádali jsme o dotace na výsadbu a oplocenky.

Díky nám všem a díky pomoci Boží se během krátké doby povedlo velké dílo. Všem, kdo se jakýmkoliv způsobem na tomto díle podílel, patří upřímné Pán Bůh zaplať.

Speciální DÍK patří našemu „farnímu hajnému“ Pavlovi Javůrkovi st.

Pavle, DĚKUJEME !

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.