Milí farníci,

jak Vás průběžně informujeme v ohláškách nebo zde na webových stránkách, tak již víte, že na chod farnosti dopadá z důvodu omezení bohoslužeb propad příjmů z nedělních sbírek. 

Vážíme si všech, kteří začali pravidelně přispívat formou zasílání finančních prostředků na účet farnosti. Pro další zájemce o pravidelné zasílání uvádím číslo účtu farnosti: 257066929/0300. Příspěvky pro farnost lze také uplatnit jako odpočet z daňového základu. Pokud byste chtěli tuto možnost využít, neváhejte napsat na farní mail: farnost.kamenice@email.cz. Rádi Vám vystavíme potrvzení, které můžete předat svému zaměstnavateli při ročním zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti, nebo využít možnost odpočtu z daně z příjmu fyzických i právnických osob při podávání daňového přiznání.

Každoročně máme povinnost odvádět za farnost příspěvky do fondu PULS. Výše příspěvku se meziročně také zvyšuje, např. za rok 2019 jsme odváděli 80 234 Kč, za rok 2020 to bylo již 112 458 Kč.

A nyní máme další možnost, jak ušetřit farnosti finanční prostředky.

Pro letošní rok nabízí Biskupství brněnské možnost snížení příspěvku farnosti do fondu PULS o 500 Kč za každého nového aktivního donátora, který se přihlásí od 1.1.2021 do 31.12.2021.

Přihlášení je velmi jednoduché, můžete tak učinit prostřednictvím tohoto odkazu: Chci podpořit svoji farnost

Věříme, že i tímto způsobem se nám podaří snížit výdaje farnosti. Všem, kdo se rozhodnou jakýmkoliv způsobem podporovat chod farnosti, upřímné Pán Bůh zaplať.

Za ekonomickou radu farnosti

Hana Krejčová

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.