Římskokatolická farnost Kamenice u Jihlavy

BOHOSLUŽBY

V TÝDNU 1. 12. - 8. 12. 2019

den

čas

úmysl mše svaté

neděle

 

1.   prosince

 

1. neděle adventní

 

7.30

 

 

10.45

 

za Josefa Matějíčka, manželku a za syna Jiřího s manželkou

 

za Jana a Marii Jonášovy, syna, vnuka, oboje rodiče, sourozence a za živou a zemřelou rodinu

středa

 

4. prosince

 

17.00

 

za Karla Kostku, manželku, rodiče, syna, zetě a za živou a zemřelou rodinu

pátek

 

6. prosince

 

17.00

 

za rodinu Valovu, Chlupovu, Kratochvílovu a za otce Řehoře a naši farnost

sobota

 

7. prosince

 

8.00

 

za farníky

 

neděle

 

8. prosince

 

2. neděle adventní

 

7.30

 

 

10.45

 

za Františku Čápovou, manžela, sourozence a duše v očistci

 

za Jana a Jarmilu Krejčovy, oboje rodiče, živou rodinu a duše v očistci

Farní oznámení:

·        V neděli 2. 12. po dětské mši svaté nás navštíví svatý Mikuláš.

·        V neděli 2. 12. budou v kostele v 17 hodin chvály.

·        Tento týden má na starosti úklid kostela skupina č. 2.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.