Římskokatolická farnost Kamenice u Jihlavy

BOHOSLUŽBY

V TÝDNU 18. 2. – 25. 2. 2018

Den

Čas

Úmysl mše svaté

neděle

18. února

1. neděle

postní

7.30

10.45

za Jarmilu Fortelnou, manžela, dceru Jarmilu, zetě Jana, živou rodinu a duše v očistci

za Františku Vostalovou, manžela, sestru Annu Novotnou, manžela a dvoje rodiče

středa

21. února

17.00

za Vítězslava Čermáka, dvoje rodiče, švagry a švagrové

pátek

23. února

17.00

za Josefa Dobrovolného, manželku Marii a zetě Karla

sobota

24. února

8.00

za farníky

neděle

25. února

2. neděle

postní

7.30

10.45

za rodiče Širokých, dva syny, dceru a duše v očistci

za Marii a Ladislava Jelínkovy, jejich rodiče a za živou  a mrtvou přízeň

Farní oznámení:

  • Dnes v 15 hodin bude pobožnost křížové cesty.
  • Příští neděli bude sbírka Svatopetrský haléř a je určena na potřeby Svatého otce. Díky předem všem dárcům.
  • Tento týden má na starosti úklid kostela skupina č. 1

inPage.cz - webové stránky, doména a webhosting snadno.