Římskokatolická farnost Kamenice u Jihlavy

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 3. 12. 2023 do 10. 12. 2023

 

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Neděle

3. 12.

1. NEDĚLE

ADVENTNÍ

Začíná cyklus B

nedělního lekcionáře

Žehnání adventních věnců

7:30

v kostele sv. Jakuba

za Františka a Boženu Vaňkovy a duše v očistci

 

9:00 Červená Lhota    

10:45

v kostele sv. Jakuba

volný úmysl

Pondělí

4. 12.

Sv. BARBORY,

mučednice

Úterý

5. 12.

17:00

v kapli na městečku

za Karla Kostku, manželku, syna, zetě, celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

Středa

6. 12.

Sv. MIKULÁŠE,

biskupa
17:00

v kapli na městečku

za Františku Čápovou, manžela, celou přízeň, duše v očistci a živou rodinu

14:00 - Rozloučení s paní Marií Vostalovou

Čtvrtek

7. 12.

Sv. AMBROŽE,

biskupa a učitele církve


9:00 Jihlava – sv. Jakub: rekolekce kněží jihl. děkanství

17:00 Červená Lhota

Pátek

8. 12.

Slavnost

PANNY MARIE,

POČATÉ BEZ POSKVRNY

PRVOTNÍHO HŘÍCHU

8:00

na Úřadu městyse Kamenice

za Josefa Matějíčka, manželku a dceru Marii Rokosovou

Po mši sv. návštěvy nemocných

Sobota

9. 12.

7:30

v kapli na městečku

za farníky

17:00 Okřešice

Neděle

10. 12.

2. NEDĚLE

ADVENTNÍ

7:30

v kostele sv. Jakuba

za Jana a Jarmilu Krejčovy, oboje rodiče, živou rodinu a duše v očistci

9:00 Červená Lhota   10:00 Okřešice: bohoslužba slova

10:45

v kostele sv. Jakuba

za Karla Kremláčka, manželku, syna Karla a oboje rodiče

Deo gratias !

  • Tento týden má úklid skupina č. 3.
  • U černouška jsou k zakoupení stolní kalendáře na příští rok za 80,- Kč a slibované kalendáře našich farností na pověšení za 50 Kč.
  • Ještě tento týden si můžete přinášet v obálkách úmysly mší svatých na příští rok. Nezapomeňte se podepsat a pro jistotu připsat náhradní termín a číslo vašeho telefonu.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.