Římskokatolická farnost Kamenice u Jihlavy

BOHOSLUŽBY

V TÝDNU 26. 2. – 5. 3. 2017

Den

Čas

Úmysl mše svaté

neděle

26. února

8. neděle

v mezidobí

7.30

10.45

za rodinu Klimešovu, Jelínkovu, Vaňkovu, Kremláčkovu a duše v očistci

za Ladislava Klímu, oboje rodiče, sourozence, švagry, manžele Čermákovy a duše v očistci

středa

1. března

Popeleční středa

18.30

v kostele

za Marcelu Antonů, bratra, rodiče a celou přízeň

čtvrtek

2. března

9.00

rekolekční mše kněží jihlavského děkanátu

pátek

3. března

1. pátek v měsíci

17.00

za Miloslava Valu, Marii Valovou, syna Miloslava, rodiče Kratochvílovy a za duše v očistci

sobota

4. března

8.00

za farníky

neděle

5. března

1. neděle postní

7.30

10.45

za Jarmilu Krejčovou, manžela, rodiče Krejčovy a Fortelnovy a za duše v očistci

za Miroslava Kinčího, Josefa Francálka, Stanislava Provazníka a za živou a zemřelou rodinu

 

Farní oznámení:

  • Příští neděli bude sbírka na nový nábytek v sakristii.
  • Příští neděli bude v 15 hodin v kostele křížová cesta.
  • Tento týden má na starosti úklid kostela skupina č. 2.

inPage.cz - webové stránky, doména a webhosting snadno.