Římskokatolická farnost Kamenice u Jihlavy

BOHOSLUŽBY

od 17. 1. do 24. 1. 2021

Den

Liturgická oslava

Čas

Úmysl mše svaté

neděle

17. ledna

2. neděle

v mezidobí

8.00

za Václava a Marii Smejkalovy, jejich rodiče, přízeň a Danu Vostálovou a za ochranu a Boží požehnání pro jejich rodiny

pondělí

18. ledna

 Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

středa

20. ledna

 

17.00

za Jana Kalinu, oboje rodiče, živou rodinu a za duše v očistci

pátek

22. ledna

 

 

17.00

za Filipa a Růženu Procházkovy, rodinu Manovu a za celou přízeň

sobota

23. ledna

 

 

8.00

za farníky

neděle

24. ledna

3. neděle

v mezidobí

7.30

10.45

k Andělu strážnému a za Boží požehnání

za Karla Kocha, bratra a za oboje rodiče

Farní oznámení:

  • Z důvodu mimořádných opatření budou mše svaté až do odvolání v kostele. Nedělní mše svaté jsou primárně určené pro rodinu, na jejichž úmysl je bohoslužba sloužena.
  • V neděli půl hodiny před mší svatou je příležitost ke svaté zpovědi a svatému přijímání.
  • Individuální duchovní péče po dohodě s o. Řehořem, tel.č. 736 607 291.
  • Vzhledem k epidemiologickým opatřením vás letos nemohou osobně navštívit koledníci Tříkrálové sbírky, kterou pořádá charita. Přispět ale můžete až do 21.ledna do pokladniček, které jsou umístěny na Úřadu městyse Kamenice, v kanceláři pečovatelské služby, v Řeznictví Kratochvíl, ve Flopu a v prodejně v Řehořově. Dále můžete přispět i na webu sbírky trikralovasbirka.cz. Za příspěvky charita předem děkuje.
  • Tento týden má na starosti úklid kostela skupina č. 1.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.