Římskokatolická farnost Kamenice u Jihlavy

BOHOSLUŽBY

V TÝDNU 17. 3. – 24. 3. 2019

 Den

Čas

Úmysl mše svaté

neděle

17. března

2. neděle

postní

7.30

10.45

za Milenu Lavičkovu, manžela, rodiče a sourozence

za Vladimíra Sochora, manželku, dceru, oboje rodiče, za Miroslava Čamru a za živou a zemřelou rodinu

středa

20. března

17.00

za Františku Vostalovou, manžela, sestru Annu Novotnou, manžela a jejich rodiče

pátek

22. března

17.00

za Františka Mana, manželku, rodiče, bratra a celou přízeň

sobota

23. března

8.00

16.00

za farníky

zahájení duchovní obnovy – v kostele

neděle

24. března

3. neděle

postní

7.30

10.45

za rodiče Bulíčkovy, syna Jiřího a rodiče Vébrovy, celou přízeň a živou rodinu

za rodinu Michalovu a Robotkovu 

  • Farní oznámení:

    • Dnes bude v 15 hodin v kostele pobožnost křížové cesty.
    • 23. a 24. března se bude konat v naší farnosti postní duchovní obnova, kterou povede P. Jindřich Zdík. V sobotu 23.3. bude v 16 hodin v kostele katecheze, v neděli otec Jindřich bude zde sloužit obě dvě mše svaté, přede mšemi bude příležitost ke svátosti smíření. V neděli odpoledne bude v 15 hodin pobožnost křížové cesty a adorace. Odpoledne bude též příležitost ke svátosti smíření.
    • V sobotu 13. dubna se koná v Brně tradiční setkání mládeže s otcem biskupem. Na toto setkání pojede autobus, zájemci se mohou hlásit Jakubovi Součkovi.
    • Tento týden má na starosti úklid kostela skupina č.1.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.