Římskokatolická farnost Kamenice u Jihlavy

BOHOSLUŽBY

V TÝDNU 16. 9. – 23. 9. 2018

Den

Čas

Úmysl mše svaté

neděle

16. září

24. neděle

v mezidobí

7.30

10.45

za Ludmilu a Stanislava Kremláčkovy a oboje rodiče

za Jana a Marii Jonášovy, syna a vnuka, oboje rodiče a celou přízeň

středa

19. září

18.00

za Janu Psotovou, dceru Lenku, živou a zemřelou rodinu

pátek

21. září

 

 mše svatá nebude

sobota

22. září

 

 mše svatá nebude

neděle

23. září

25. neděle

v mezidobí

7.30

10.45

za Marii Čumplíkovou, manžela, rodiče a celou živou a zemřelou rodinu.

za Jindřišku Hussovou, manžela Rudolfa, sestru Marii, Zuzanku, rodiče, prarodiče a duše v očistci

Farní oznámení:

  • Po zvážení okolností bude příprava na biřmování posunuta o rok. Pokud by se někdo z vás chtěl již letos začít připravovat na biřmování, může se přihlásit na přípravu ve farnosti Luka nad Jihlavou. Více informací na webových stránkách loucké farnosti.
  • 12. a 13. října se bude konat na faře duchovní obnova pro ženy. Kvůli volbám je termín posunut. Zájemkyně se mohou hlásit Hance Krejčové.
  • Příští neděli se bude konat sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace v naší diecézi.
  • Tento týden má na starosti úklid kostela skupina č. 3.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.