Římskokatolická farnost Kamenice u Jihlavy

BOHOSLUŽBY

V TÝDNU 31. 5. – 7. 6. 2020

Den

Čas

Úmysl mše svaté

neděle

31. května

Slavnost Seslání Ducha svatého

 7.30

 10.45

za rodiče Kašíkovy, tetu Julii, rodiče Komárkovy a bratra Jaromíra

za Jarmilu Čechovskou, manžela, oboje rodiče, Marii Hamanovou, přízeň a za duše v očistci

středa

3. června

 18.00

 za zemřelé rodiče Rojkovi, Kalnovy a přízeň

pátek

5. června

 18.00

 za Jiřího Jelínka, oboje rodiče a za živou rodinu

sobota

6. června

 8.00

 za farníky

neděle

7. června

Slavnost Nejsvětější Trojice

 7.30

10.45

za rodiče Paulovy, rodinu Paulovu, celou přízeň, za Marii Kalnou, manžela, syna, žijící rodinu a za duše v očistci

za Jana a Marii Jonášovy, syna, vnuka, oboje rodiče, sourozence, živou a neživou rodinu

Farní oznámení:

  • Mše svaté budou prozatím všechny v kostele.
  • 14. černa budeme slavit Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo, vzhledem k situaci nebude letos průvod kolem kostela, proto nebude třeba stavět oltáře.
  • V neděli 7. 6. bude ve 14 hodin v kostele příprava na biřmování.
  • Tento týden má na starosti úklid kostela skupina č. 3 .

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.