Římskokatolická farnost Kamenice u Jihlavy

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 3. 3. 2024 do 10. 3. 2024 

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Neděle

3. 3.

3. NEDĚLE

POSTNÍ

7:30

v kostele sv. Jakuba

za rodiče Bulíčkovy, syna Jiřího, rodiče Vebrovy, zetě, vnuka Tomáše, celou přízeň a živou rodinu

 

9:00 Červená Lhota  10:00 Okřešice – bohoslužba slova  

10:45

v kostele sv. Jakuba

za Ladislava Klímu, oboje rodiče, sourozence, švagra, manžele Čermákovy a celou živou rodinu

14:30 Pobožnost křížové cesty – zvou nás na ni ministranti

Pondělí

4. 3.

Připomínka

sv. Kazimíra

18:00 Setkání členů farní rady na faře

Úterý

5. 3.

17:00

v kapli na městečku

za Karla Krejčího, rodiče, sourozence a rodiče Dočekalovy

Středa

6. 3.

17:00

v kapli na městečku

za rodiče Jelínkovy, dvě dcery a zetě

Čtvrtek

7. 3.

Připomínka

sv. Petrpetuy a Felicity,

mučednic

17:00 Červená Lhota

18:00 Příprava dětí s rodiči k 1.sv.přijímání na faře

Pátek

8. 3.

Připomínka

sv. Jana z Boha,

řeholníka

8:00

na úřadu městyse

za vykročení na novou cestu v lásce a důvěře a v očekávání všeho od nebeského Otce

Sobota

9. 3.

Připomínka

sv. Františky Římské,

řeholnice

7:30

v kapli na městečku

za farníky

17:00 Okřešice

Neděle

10. 3.

4. NEDĚLE

POSTNÍ

7:30

v kostele sv. Jakuba

za Františka a Marii Valovy a duše v očistci

9:00 Červená Lhota  10:00 Okřešice – bohoslužba slova    

10:45

v kostele sv. Jakuba

za rodiče Čápovy, syna a snachu, rodiče Pekárkovy, dva syny a snachu a za duše v očistci s prosbou k Panně Marii, aby chránila obě rodiny

14:30 Pobožnost křížové cesty - zvou nás rodiče dětí

Deo gratias !

  • Tento týden má úklid skupina č. 4.

  • Děkuji za vaše finanční dary: na pořízení zvonů ve Staré Vodě u Libavé jste darovali 14.165 Kč a do sbírky „Svatopetrský haléř“ jste přispěli darem 12.400 Kč.

  • V sobotu 9.3. prosím dobrovolníky na brigádu na farní louce, kde bychom dokončili vyřezání planých křovin. Sraz v 8 h., svačinka zajištěna.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.