Římskokatolická farnost Kamenice u Jihlavy

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 24. 10. 2021 do 31. 10. 2021

 

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Neděle

24. 10.

30. neděle v mezidobí

7:30

v kostele sv. Jakuba

za Františka Vaňka, živou rodinu a na poděkování za 80 let života

 

9:00 Červená Lhota    

10:45

v kostele sv. Jakuba

za Marii Nejedlou a celý rod

Pondělí

25. 10.

Úterý

26. 10.

18:00

v kapli na městečku

za kněze naší diecéze

Středa

27. 10.

18:00

v kapli na městečku

za Jaroslava Kalinu, rodiče, sourozence a duše v očistci

Čtvrtek

28. 10.

sv. Šimona a Judy,

apoštolů

 

13:00 Červená Lhota - pohřeb

17:00 Červená Lhota - mše svatá

Pátek

29. 10.

bl. Marie Restituty Kafkové,

panny a mučednice

18:00

v kapli na městečku

za Jindřicha Musila, syna Jindřicha, rodiče, Martina Jonáše a ostatní přízeň

Sobota  30. 10.

7:00

v kapli na městečku

na dobrý úmysl

Neděle

31. 10.

31. neděle v mezidobí

Den modliteb za misie

SBÍRKA NA MISIE

7:30

v kostele sv. Jakuba

za farní společenství

 

9,00 Červená Lhota     10:00 Okřešice - bohoslužba slova

10:45

v kostele sv. Jakuba

za rodiče Bumbálkovy a Lázničkovy, jejich sourozence, bratra Stanislava a celou přízeň

17:00 - Modlitba chval v kostele

 Deo gratias !

  • Děkuji za dnešní sbírku určené na podporu misií.
  • Tento týden má úklid skupina č. 1.
  • Příští neděli jste všichni zváni na modlitbu chval. Začátek je v 17 h. v našem kostele.
  • Pro zájemce je ve farní stodole k dispozici seno slisované do menších balíků. 1 balík je za 40 Kč. Přijeďte si.
  • Od zítřka opět platí povinnost nosit respirátor i v kostelích, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 m, pokud se nejedná o členy domácnosti, hl. celebranta, lektory a zpěváky sboru po dobu zpěvu nebo žalmu.
  • Ze soboty na neděli se mění čas. Ručičky hodinek si posuneme o 1 h. zpět.
  • Dušičkovou pobožnost za zemřelé plánujeme na neděli 7.11. v 15 h. na našem hřbitově.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.