Římskokatolická farnost Kamenice u Jihlavy

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 4. 6. 2023 do 11. 6. 2023

 

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Neděle

4. 6.

Slavnost

NEJSVĚTĚJŠÍ

TROJICE

7:30

v kostele sv. Jakuba

za Jiřího Jelínka, dvoje rodiče a živou rodinu

 

9:00 Okřešice: 1. svaté přijímání

10:45

v kostele sv. Jakuba

za Stanislava a Alžbětu Jelínkovy, celou živou rodinu Jelínkovu a Kremláčkovu a za duše v očistci

Pondělí

5. 6.

Sv. BONIFÁCE,

biskupa a mučedníka

Úterý

6. 6.

Sv. NORBERTA,

biskupa

18:00

v kapli na městečku

za Pavla Špernogu, rodiče, sourozence, rodiče Šveng-rovy, děti, duše v očistci a za živé rodiny

Středa

7. 6.

18:00

v kapli na městečku

za zemřelého Jana Kalného, rodiče Kalnovy, Rojkovy a ostatní přízeň

Čtvrtek

8. 6.

17:00 Červená Lhota

Pátek

9. 6.

Sv. EFRÉMA,

jáhna a učitele církve

8:00

na úřadu městyse Kamenice

za Josefa Horkého, manželku, dcery a syna

Sobota

10. 6.

7:30

v kapli na městečku

za † Libuši Bublanovou, živou a † rodinu Bublanovu, Bergerovu a Procházkovu, duše v očistci a za farníky

18:00 Červená Lhota – s oslavou Božího Těla

Neděle

11. 6.

Slavnost

TĚLA A KRVE

PÁNĚ

8:00 Okřešice – s oslavou Božího Těla

10:00

v kostele sv. Jakuba

za Marii Kalnou, manžela, syna, dceru, živou rodinu a du-še v očistci a za rodinu Michalovu, Robotkovu a přízeň

Deo gratias !

  • Tento týden má úklid skupina č. 1.
  • Děkuji vám za sbírku na účely Charity minulou neděli.
  • V pátek dopoledne budu navštěvovat naše nemocné.
  • Dnes v neděli 4.6. nás zve Petr Žamberský na koncert duchovní hudby. Začátek je v 17 h. v našem kostele. Vstupné dobrovolné.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.