Římskokatolická farnost Kamenice u Jihlavy

BOHOSLUŽBY

V TÝDNU 19. 2. –26. 2. 2017

Den

Čas

Úmysl mše svaté

neděle

19. února

7. neděle

v mezidobí

7.30

10.45

za Stanislava a Ludmilu Kremláčkovy a oboje rodiče

za Františku Vostalovou, manžela, sestru Annu Novotnou, manžela a dvoje rodiče

středa

22. února

17.00

za Vítězslava Čermáka, oboje rodiče, švagry a švagrové

pátek

24. února

17.00

 

za rodinu Josefa Dobrovolného, manželku Marii a zetě Karla

 

sobota

25. února

8.00

za farníky

neděle

26. února

8. neděle

v mezidobí

7.30

10.45

za rodinu Klimešovu, Jelínkovu, Vaňkovu, Kremláčkovu a duše v očistci

za Ladislava Klímu, oboje rodiče, sourozence, švagry, manžele Čermákovy a duše v očistci

Farní oznámení:

  • Příští neděli bude sbírka Svatopetrský halíř a je určena na potřeby Svatého otce.
  • Sbírka na nový nábytek v sakristii bude 5. března na první neděli v měsíci.
  • Tento týden má na starosti úklid kostela skupina č. 1.

inPage.cz - webové stránky, doména a webhosting snadno.