Římskokatolická farnost Kamenice u Jihlavy

BOHOSLUŽBY

od 13. 9. do 20. 9. 2020

Den

Čas

Úmysl mše svaté

neděle

13. září

24. neděle

v mezidobí

7.30

10.45

 

za Marii Stejskalovou, manžela, syna Karla a za Vítězslava Čermáka a živou rodinu

za rodinu Michalovu, Robotkovu a přízeň

 

středa

16. září

18.00

na poděkování za přijatá dobrodiní a za rodinu Vaňkovu a duše v očistci

neděle

20. září

25. neděle

v mezidobí

7.30

10.45

za Marii Čumplíkovou, manžela, rodiče a za živou a zemřelou rodinu

za Ludmilu a Stanislava Kremláčkovy a oboje rodiče

 

Farní oznámení:

  • Příští neděli při mši svaté v 10.45 bude poděkování za úrodu.
  • Tento týden má na starosti úklid kostela skupina č. 3

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.