Římskokatolická farnost Kamenice u Jihlavy

BOHOSLUŽBY

V TÝDNU 8. 9. – 15. 9. 2019

den

čas

úmysl mše svaté

neděle

8. září

23. neděle

v mezidobí

7.30

10.45

za rodiče Vondrákovy, dva syny a dceru

za Antonína Vostala, manželku, oboje rodiče, bratry a za duše v očistci

středa

11. září

18.00

za Boženu Sochorovou, manžela, dceru, oboje rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

pátek

13. září

8.00

na Úřadu městyse Kamenice

volný úmysl

po mši svaté návštěva nemocných

sobota

14. září

8.00 

za farníky

neděle

15. září

24. neděle

v mezidobí

7.30

10.45

za Marii Stejskalovu, manžela, syna Karla, Vítězslava Čermáka a živou rodinu

za Ludmilu a Stanislava Kremláčkovy a oboje rodiče

 

Farní oznámení:

  • Při sbírce minulou neděli na potřeby farnosti bylo vybráno 10.340,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
  • Přihlášky na plánované biřmování jsou v sínici.
  • Tento týden má na starosti úklid kostela skupina č. 2.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.