Římskokatolická farnost Kamenice u Jihlavy

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 7.7. do 14.7.2024

DEN LITURGICKÁ OSLAVA HODINA BOHOSLUŽBY

Neděle

7.7.

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

v kostele sv. Jakuba

za Marii Kremláčkovou, manžela Karla, oboje rodiče, syna Karla a zetě Františka

9:00 Červená Lhota - mše svatá
10:00 Okřešice - bohoslužba slova
10:45

v kostele sv. Jakuba

za rodiče Bumbálkovy a Lázničkovy, jejich sourozece, bratra Stanislava a celou živou a zemřelou rodinu

Pondělí

8.7.


Úterý

9.7.

Sv. AUGUSTINA ŽAO RONGA,

kněze a druhů, mučedníků

18:00

v kapli na městečku

za Františka Jelínka, dvě manželky a syna Jiřího

Středa

10.7.

18:00

v kapli na městečku

za Libuši Horkou, rodiče, sourozence a celou přízeň

Čtvrtek

11.7.

Sv. BENEDIKTA,

opata, patrona Evropy

17:00

Červená Lhota - mše svatá

Pátek

12.7.

8:00

na Úřadu městyse Kamenice

za Věru Koutníkovou, manžela, syna Jiřího a celou živou a zemřelou rodinu

Nemocné budu výjimečně navštěvovat o týden později, tj. v pátek 19.7.

Sobota

13.7.

Sv. JINDŘICHA

7:30

v kapli na městečku

za farníky

10:30

Svatba

19:00

Okřešice - mše svatá

Neděle

14.7.

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

v kostele sv. Jakuba

za Josefa Lavičku, manželku, oboje rodiče a sourozence

9:00 Červená Lhota - mše svatá
10:45

v kostele sv. Jakuba

za Jaroslava Cejpka a jeho rodiče

DEO GRATIAS!

  • Tento týden má úklid skupina č. 2.

  • V měsíci srpnu, jak je u nás zvykem, bude v neděli pouze 1 mše svatá, a sice v 10:30 hodin.

  • Děti, můžete mi nosit vaše deníčky s nalepenými nálepkami.

  • V sobotu 13.7. chtějí v našem kostele uzavřít církevní sňatek tito snoubenci: Ivo Pjenčák, pokřtěný v Kamenici a Manuela Schistková, nepokřtěná. Oba bydlící v Brzkově u Polné. Snoubenci jsou poučeni o uzavření sňatku před Bohem. Zároveň prosím o modlitbu za tyto snoubence.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting