Římskokatolická farnost Kamenice u Jihlavy

BOHOSLUŽBY

V TÝDNU 9. 6. – 16. 6. 2019

den

čas

úmysl mše svaté

neděle

9. června

Slavnost Seslání Ducha svatého

7.30

 

10.45

za rodinu Paulovu, Kalnou a Bourkovu za všechny žijící i zemřelé sourozence a celou přízeň

za Marcelu Antonů a celou přízeň

středa

12. června

18.00

za rodinu Mašterovu, Dočekalovu, Komárkovu, Kalinovu a celou přízeň

čtvrtek

13. června

14.00

pohřeb paní Marie Pekárkové

pátek

14. června

8.00

na Úřadu městyse Kamenice

za manžela Blahovce, syna, rodinu Poláčkovu a Vrzáčkovu

po mši svaté návštěva nemocných

sobota

15. června

 

8.00

 

za farníky

neděle

16. června

Slavnost Nejsvětější Trojice

7.30

10.45

za Jana a Marii Štefkovy a oboje rodiče

za Jana Malého, rodiče, bratra, synovce Jiřího a za Aloise Valu, manželku, dceru Alžbětu a duše v očistci

Farní oznámení:

  • Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na výměně střechy na Špitálce.
  • Výtěžek Farního dne na opravu varhan je 23.633,-Kč. Děkujeme Vám všem, kteří jste jakkoliv přispěli.
  • Příští týden bude sbírka na pomoc rodině Filových z Komárovic, kterou před 2 roky postihlo velké neštěstí. Sbírka je určena na vytvoření bezbariérového prostředí v domě, úpravu osobního automobilu, pořízení invalidního vozíku a pokrytí nákladů spojených s léčbou.
  • Tento týden má na starosti úklid kostela skupina č.1.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.