Římskokatolická farnost Kamenice u Jihlavy

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 16. 1. 2021 do 23. 1. 2022

 

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Neděle

16. 1.

7:30

v kostele sv. Jakuba

za Marii a Václava Smejkalovy, rodiče a přízeň, Danu Vostálovou a ochranu a požehnání pro jejich rodiny

 

9,00 Červená Lhota          10,00 Okřešice - boh. slova

10:45

v kostele sv. Jakuba

za rodinu Lavičkovu, Molákovu a přízeň

Pondělí

17. 1.

Sv. ANTONÍNA,

opata

Úterý

18. 1.

PANNY MARIE, MATKY JEDNOTY KŘESŤANŮ

Začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů

17:00

v kapli na městečku

za Jindřicha Musila, syna Jindřicha, rodiče, Martina Jonáše a ostatní přízeň

Středa

19. 1.

17:00

v kapli na městečku

za Jana Kalinu, 2 rodiče, živou rodinu a duše

Čtvrtek

20. 1.

Sv. ŠEBESTIÁNA,

mučedníka

17,00 Červená Lhota

Pátek

21. 1.

Sv. ANEŽKY ŘÍMSKÉ,

panny a mučednice

17:00

v kapli na městečku

za Marii Procházkovou, manžela a děti

18,00 Příprava dětí k 1. sv. přijímání na faře

Sobota

22. 1.

7:30

v kapli na městečku

za farníky

Neděle

23. 1.

3. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

v kostele sv. Jakuba

za Boží ochranu k Andělu strážnému

 

9,00 Červená Lhota          10,00 Okřešice - boh. slova

10:45

v kostele sv. Jakuba

prosba za Boží pomoc a požehnání k nalezení životního partnera

15,00 Příprava biřmovanců na faře

Deo gratias !

  • Tento týden má úklid skupina č. 1.
  • Stále platí dodržování rozestupů 1,5 m (mimo členy domácnosti), dezinfekce rukou, nošení respirátorů a podávání sv. přijímání přednostně na ruku.
  • Minulou sobotu proběhla v Kamenici Tříkrálová sbírka pořádaná naší Charitou. V Kamenici, Kameničce, Řehořově a Vržanově jste koledníkům darovali celkem 100.303 Kč. Podrobný rozpis sbírky je na plakátku. Ještě jednou VELIKÉ díky koledníkům i dárcům.
  • Vánočními sbírkami jste přispěli k opravě zvonů v našem kostele. Situace je taková, že pohony zvonů (motory) jsou již hodně staré, tudíž dochází k velkému pnutí krovů a při velkém zahřívání motorů může dojít k požáru.
  • Dnes chceme poděkovat panu Pavlu Jelínkovi za jeho věrnou, obětavou, nezištnou a dlouholetou kostelnickou službu v naší farnosti, kterou již ze zdravotních důvodů nemůže vykonávat a popřát mu stálou radost, ochranu Panny Marie a hojnost Božího požehnání.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.