Římskokatolická farnost Kamenice u Jihlavy

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 9.6. do 16.6.2024

DEN LITURGICKÁ OSLAVA HODINA BOHOSLUŽBY

Neděle

9.6.

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

v kostele sv. Jakuba

za Ludmilu Pruknerovou, manžela, tři syny, Karla Zimolu, přízeň a duše v očistci

9:00 Červená Lhota - mše svatá
10:45

v kostele sv. Jakuba

za rodinu Michalovu, Robotkovu a přízeň

Pondělí

10.6.

Úterý

11.6.

Sv. BARNABÁŠE,

apoštola

18:00

v kapli na městečku

za zemřelé rodiče Rojkovy, Jana Kalného a rodiče Kalnovy

Středa

12.6.

18:00

v kapli na městečku

za Ludmilu Procházkovu, dceru a zetě Markovy

Čtvrtek

13.6.

Sv. ANTONÍNA

Z PADOVY,

kněze a učitele církve

17:00

Stonařov – rekolekce kněží jihlavského děkanství

V Červené Lhotě mše sv. nebude.

Pátek

14.6.

8:00

na Úřadu městyse Kamenice

za Martina Jonáše, živou rodinu a duše v očistci

Sobota

15.6.

Sv. VÍTA,

mučedníka

7:30

v kapli na městečku

za farníky

17:00

Okřešice - bohoslužba slova s poutníky

19:00

Červená Lhota - bohoslužba slova

Neděle

16.6.

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

v kostele sv. Jakuba

za Marii Kalnou, manžela, syna Jana, dceru Marii a celou živou rodinu a za duše v očistci

9:00 Okřešice - pouť
10:45

v kostele sv. Jakuba

za Marii a Jana Pruknerovy, dceru Marii, syna Miroslava a duše v očistci

16:00

Řehořov - u kapličky sv. Antonína

poutní mše svatá

DEO GRATIAS!

  • Tento týden má úklid skupina č. 2.

  • Výtěžek z farního dne byl 36.179 Kč a bude použit na pořízení nových varhan.

  • Děkuji všem, kteří jste minulou neděli připravili oslavu Božího Těla – všem, kteří jste připravili oltáře kolem kostela, družičkám, ministrantům, zpěvákům...

  • Farnost Zhoř zve děti ZŠ na farní tábor ve dnech 29.7. - 3.8. Bližší informace jsou na přihláškách u černouška. Přihlášky je nutné podat do 30. června uvedeným vedoucím.

  • Skautský oddíl OSTROV v Kamenici zve všechny děti na II. ročník závodu 5-členných družstev „Kamenická štafeta“. Děti soutěží v kategoriích předškoláci, 1.-3.tř., 4.-5.tř. a 6. a vyšší třída ZŠ. Pravidla soutěže jsou vypsána na naší vitrínce. Zahájení závodů je v neděli 23.6. v 17 h. v uličce pod schody vedoucí ke kamenickému kostelu. Všichni účastníci obdrží diplom a malou odměnu, vítězové dostanou medaili.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.