Římskokatolická farnost Kamenice u Jihlavy

BOHOSLUŽBY

V TÝDNU 16. 2. – 23. 2. 2020

den

čas

úmysl mše svaté

neděle

16. února

6. neděle

v mezidobí

 7.30

 10.45

 za rodiče Šafářovy a duše v očistci

za Jarmilu Fortelnou, manžela, dceru Jarmilu, zetě Jana, živou rodinu a duše v očistci

 

středa

19. února

17.00

za Jana Mana, rodiče Manovy a Koukalovy a živou rodinu

pátek

21. února

 17.00

za Josefa Dobrovolného, manželku Marii a zetě Karla

sobota

22. února

 8.00

za farníky

neděle

23. února

7. neděle

v mezidobí

 7.30

 10.45

za Stanislava a Ludmilu Kremláčkovy a oboje rodiče

za rodinu Molákovu, Lavičkovu a přízeň

Farní oznámení:

Sbírka příští neděle je zvaná Svatopetrský haléř a je určena na potřeby svatého otce. Díky předem všem dárcům.

Příští neděli 23. 2. budou v 17 hodin v kostele chvály.

28. března bude postní pouť. Navštívíme Novou Říši – kostel sv.Petra a Pavla, premonstrátský klášter, kostel Panny Marie Humberské v Krasonicích, Znojmo a poutní místo Hluboké Mašůvky. Zájemci se mohou hlásit u Součků osobně nebo na telefonu 736 523 654.

Tento týden má na starosti úklid kostela skupina č. 1.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.