Římskokatolická farnost Kamenice u Jihlavy

POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 14.7. do 21.7.2024

DEN LITURGICKÁ OSLAVA HODINA BOHOSLUŽBY

Neděle

14.7.

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

v kostele sv. Jakuba

za Josefa Lavičku, manželku, oboje rodiče a sourozence

9:00 Červená Lhota - mše svatá
10:45

v kostele sv. Jakuba

za Jaroslava Cejpka a jeho rodiče

Pondělí

15.7.

sv. BONAVENTURY,

biskupa a učitele církve

Úterý

16.7.

PANNY MARIE KARMELSKÉ

18:00

v kapli na městečku

za zemřelého kněze Jana Peřinu

Středa

17.7.

Bl. ČESLAVA a sv. HYACINTA, kněží 18:00

v kapli na městečku

za živou a zemřelou rodinu Balhovcovu, Prvu a Vržáčkovu

Čtvrtek

18.7.

17:00

Červená Lhota - mše svatá

Pátek

19.7.

17:00

v kapli na městečku

za Růženu a Františka Jelínovy, syna Františka, zetě Pavla, Václava, Jindřicha, rodinu Toufarovu a Smejkalovu

Dopoledne návštěva nemocných.

Sobota

20.7.

sv. APOLINÁŘE,

biskupa a mučedníka

7:30

v kapli na městečku

za farníky

Neděle

21.7.

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

v kostele sv. Jakuba

za Josefa Kratochvíla, rodiče, manžele Horkých a duše v očistci

9:00 Červená Lhota - mše svatá
10:00 Okřešice - bohoslužba slova
10:45

v kostele sv. Jakuba

za Annu Novotnou, manžela, dvě sestry a duše v očistci

DEO GRATIAS!

  • Tento týden má úklid skupina č. 3.

  • V měsíci srpnu, jak je u nás zvykem, bude v neděli pouze 1 mše svatá, a sice v 10:30 hodin.

  • Děti, můžete mi nosit vaše deníčky s nalepenými nálepkami.

  • V sobotu 20.7. ve 14 hodin prosím o pomoc při úklidu našeho kostela.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting