Římskokatolická farnost Kamenice u Jihlavy

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 27. 11. 2022 do 4. 12. 2022

 

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

Neděle

27. 11.

1. NEDĚLE

ADVENTNÍ

Začíná cyklus A

nedělního lekcionáře

7:30

v kostele sv. Jakuba

na poděkování za děti s prosbou o dar víry, zdraví, moudrosti a Ducha Svatého pro ně

 

9:00 Červená Lhota    10:00 Okřešice - bohoslužba slova 

10:45

v kostele sv. Jakuba

za zemřelou Zdeňku Nečasovou

Pondělí

28. 11.

Úterý

29. 11.

17:00

v kapli na městečku

za Boží pomoc a požehnání

Středa

30. 11.

Sv. ONDŘEJE,

apoštola

17:00

v kapli na městečku

na poděkování za 50 let společného života s prosbou o další Boží milosti a požehnání do dalších let

Čtvrtek

1. 12.

Sv. EDMUNDA K.,

kněze a mučedníka

17:00 Červená Lhota

Pátek

2. 12.

1. pátek  v měsíci

17:00

v kapli na městečku

za Annu a Františka Jelínkovy, rodiče, živ. rodinu a duše

Sobota

3. 12.

Sv. FRANTIŠKA

XAVERSKÉHO,

kněze

9:00

v kostele sv. Jakuba

za Františka Vaňka a duše v očistci

Neděle

4. 12.

2. NEDĚLE

ADVENTNÍ

7:30

v kostele sv. Jakuba

za Karla Kremláčka, manželku, syna Karla a sourozence obou rodičů

9:00 Červená Lhota
10:45

v kostele sv. Jakuba

za Františka Žáka, manželku, Miroslava Žáka, man-želku, jejich rodiče, rodinu Jelínkovu a celou přízeň

Deo gratias !

  • Tento týden má úklid skupina č. 2.
  • Můžete mi na lístcích nosit úmysly mší svatých v příštím roce. Nezapomeňte uvést i vaše telefonní číslo pro případnou domluvu náhradního termínu.
  • V sobotu 3. prosince vás rád zvu na Adventní duchovní obnovu. Začíná v 9 h. v našem kostele sv. Jakuba, pak bude adventní povzbuzení na faře a po ní krátká adorace v kapli sv. Anny, kterou před polednem obnova skončí. Povede ji P. M. Mokrý, farář z Třeště.
  • Děkuji za vaše dary v rámci pomoci chudým a samoživitelům. Pokud byste chtěli pomoci sirotčinci Matky Terezy v Africe, pro ně sbíráme drobné chorvatské peníze – kuny, které vám zbyly např. z dovolené a nechce se vám s nimi do banky nebo na chorvatskou poštu. Složí-li se 750 kun, zaplatí se tím jídlo, bydlení a školné 1 dítěti na celý rok.
  • V neděli 4.12. přislíbil návštěvu našeho kostela sv. Mikuláš. Dá-li Pán, přijde při mši sv. v 10:45 h. Děti mu za nadílku mohou namalovat pěkný obrázek.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.