Římskokatolická farnost Kamenice u Jihlavy

BOHOSLUŽBY

 V TÝDNU 19.3. – 26.3.2017

Den

Čas

Úmysl mše svaté

neděle

19. března

3. neděle postní

7.30

10.45

za rodiče Bulíčkovy, syna Jiřího, za rodiče Vébrovy, celou přízeň a živou rodinu

za manžele Pokornovy, vnuka Jaroslava, živou a zemřelou rodinu

středa

22. března 

17.00

za Jana a Marii Manovy a za Františka a Růženu Koukalovy

pátek

24. března

17.00

za rodiče Jelínkovy, dceru a duše v očistci 

sobota

25. března

Slavnost Zvěstování Páně

8.00

za farníky

neděle

26. března

4. neděle postní

7.30

10.45

za Jana a Marii Štefkovy a oboje rodiče

za Josefa Strnada, manželku, rodiče, sourozence a živou rodinu

 

Farní oznámení:

  • Ze soboty 25. března na neděli 26. března se mění zimní čas na letní, tzn. o jednu hodinu vpřed.
  • Otec biskup Vojtěch zve 8. dubna mladé na Diecézní setkání mládeže v Brně. Pojede autobus, zájemci se mohou hlásit Jakubovi Součkovi v sakristii nebo na facebooku.
  • Tento týden má na starosti úklid kostela skupina č. 1.

inPage.cz - webové stránky, doména a webhosting snadno.