BOHOSLUŽBY

od 2. 5. do 9. 5. 2021

Den

Liturgická oslava

Čas

Úmysl mše svaté

neděle

2. května

5. neděle velikonoční

7.30

10.45

za Františku Vostalovou, manžela, rodiče, bratra a za duše v očistci

za Lubomíra, Zdeňka, Marii a Františka Valovy a za duše v očistci

středa

5. května

 

18.00

za Františku Manovou, manžela, rodiče, sestru a celou přízeň

pátek

7. května

První pátek

v měsíci

18.00

za živou a zemřelou rodinu Novákovu, dvě dcery a vnuky

sobota

8. května

památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí

8.00 

za farníky

neděle

 9. května

6. neděle velikonoční

7.30

10.45

za rodinu Dvořákovu, Sobotkovu a přízeň

za Andělu Kalinovou, manžela, dvoje rodiče, syna a za duše v očistci

Farní oznámení:

Mše svaté budou ve všední dny a v sobotu v kapli.

Došlo ke změně pravidel pro účast na bohoslužbách. Nyní je možné přijít na bohoslužby bez omezení počtu. Také se opět může při bohoslužbách zpívat. Nadále ovšem platí povinnost:

  • Mít respirátor nebo chirurgickou roušku
  • Před vstupem do kostela si dezinfikovat ruce
  • Dodržovat dvoumetrové rozestupy (nejedná-li se o členy jedné domácnosti).

Milí farníci, s Boží pomocí, ale i s tou vaší se podařilo velké dílo! Farní les je vykácen, vyčištěn, osázen a oplocen. V lednu jsme nevěřili, že se to povede. Díky vaší pomoci i modlitbám se vše udělalo v rekordním čase, proto vám všem, kteří jste jakkoliv pomohli, patří velký dík a upřímné Pán Bůh zaplať.

Tento týden má na starosti úklid kostela skupina č. 4.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.