Kaple sv. Anny

 

nachází se v Kamenici na městečku a byla vystavěna v I. polovině 18. století.

Je dokladem drobné centrální sakrální architektury v rustikálním prostředí z doby kolem roku 1730.

Kaple je čtvercového půdorysu se zkoseným nárožím s dlouhou obdélnou předsíní. Prostor kaple je zaklenut nízkou kopulí v rozích pilastry s nikami. Zděná kruchta je podklenuta valeným pasem. Podstřešní profilovaná římsa nese střechu sedlovou nad předsíni a stanovou nad lodí. Ve vrcholu je válcová zvonice členěna dvojitými lesénovými rámy.

V kapli se konají pravidelné bohoslužby ve všední dny - ve středu navečer a v sobotu ráno.

 

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting