Farnost Kamenice u Jihlavy leží na východním okraji jihlavského děkanství brněnské diecéze.

Z historie 

Kamenice příslušela územně i hospodářsky až do roku 1850 k panství třebíčských hrabat Wallensteinů (Valdštejnů). V matrikách je psána nejprve jako "městec Kamenice", potom "městys Kamenice", latinsky "oppidum Kamenic", německy "Markt Kamenitz".

Na konci třicetileté války (1648) byli vypovězeni z třebíčského panství protestanští duchovní - pastoři. V důsledku nedostatku katolických kněží byla k farnosti kamenické připojena i farnost chlumská a benetická. Tento stav trval celých 137 let (1648 - 1785). Rozsáhlá farnost kamenická zahrnovala v těchto letech celkem 13 obcí:

Kamenice, Kamenička, Řehořov, Vržanov (dnešní farnosti Kamenice)

Chlum, Radošov, Kouty, Číchov, Horní Smrčné (dnešní farnost Chlum)

Benetice, Svatoslav, Věstoňovice, Horní Vilémovice (dnešní farnost Benetice)

K odpojení farnosti chlumské a benetické došlo v roce 1785.

 


Přehled dp. farářů v Kamenici

Jméno V letech Celkem let
Luna Vincenc 1648 - 1663 15
Solický Vavřinec 1663 - 1670 7
Zezulka Václav 1670 - 1674 4
Janotík Václav 1674 - 1687 13
Matlocha Martin 1687 - 1698 11
Sattler Bernard 1698 - 1717 19
Streit Karel 1717 - 1745 28
Cardelli Josef 1746 9 měsíců
Kroček Martin 1746 - 1780 34
Vinkler Jan 1780 - 1812 32
Vyškovský Ignác 1812 - 1828 16
Racek Jan 1828 - 1833 5
Bergman Josef 1833 - 1842 9
Hašek Josef 1843 - 1861 18
Kliment Petr 1861 - 1890 29
Páral Ignác 1891 - 1917 26
Možný Jan 1918 - 1954 36
Vašek František 1954 - 1959 5
Vlach Arnošt 1959 - 1967 8
Pazderka Vítězslav 1967 - 2003 36
Tvarůžek Stanislav 2003 - 2012 10
Bajon Grzegorz 2012 -  

 

Evidence dp. farářů začíná rokem 1648, kdy došlo k návratu katolických poměrů do farnosti Kamenice. Až do roku 1777 byli faráři dosazování biskupem olomouckým a pocházeli většinou z východní Moravy. Po ustavení biskupství brněnského roku 1777 jsou jmenováni biskupem brněnským a pocházejí většinou z této diecéze.

Finančními patrony kamenického kostela byli Valdštejnové, z čehož jim plynulo tzv. právo kolace, což znamenalo, že po úmrtí místního faráře mohli navrhnout biskupovi ke jmenování novým farářem kněze, kterého si sami vybrali. Dle zápisů využívali této možnosti od roku 1745 až do roku 1918.

Ignác Vyškovský byl jediným kamenickým farářem, který byl i místním rodákem (*1763). V letech 1776 - 1949 bylo vysvěceno celkem 25 kněží narozených v kamenické farnosti. Posledním byl František Caha (*1924) z Kameničky.

Text zpracoval a poskytl Karel Nejedlý.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.