Srdečně zveme všechny farníky, jejich přátele a známé na

FARNÍ DEN

v sobotu 31. 5. 2014 na farském dvoře a zahradě.

Začínáme v 15 hodin.

Na co se můžete těšit:

  • Úvodní slovo otce Řehoře
  • Hudební vystoupení Kamenické dechovky
  • Soutěže pro děti
  • Promítání a beseda s Alešem Korbelou
    Začátek v 17 hodin

    Na kole po stopách slovanských věrozvěstů – ze Soluně na Velehrad k 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Skupinka cca 30 cyklopoutníků vyrazila ze Soluně a po cestě k cíli - moravskému Velehradu, navštívili místa, kde svatí bratři zanechali svůj odkaz. 

  • Posezení při hudebním doprovodu skupiny Líchbend
  • Dobré jídlo, víno....

 

 

Jaký byl 1. farní den se můžete podívat zde.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.