Obnova nátěru střechy farní budovy

Sídlo naší farnosti - fara č.p. 71 v Kamenici u Jihlavy je nemovitá kulturní památka. Jedná se o volně stojící jednopatrovou budovu obdélného půdorysu, patrně s renesančním jádrem. Objekt vyhořel v roce 1574 a opravován byl v letech 1630 a 1652-53. Do dnešní podoby byla fara upravena v letech 1725-26. Střecha je valbová, krytá pechovou krytinou s červenohnědým nátěrem. K budově byla přistavěna dvoupodlažní kaplanka. 

V závěru roku 2013 jsme se po vzájemné dohodě s Městysem Kamenice rozhodli realizovat opravu nátěru střešní krytiny včetně výměny části klempířských prvků a dalších souvisejících prací. S podporou paní starostky Mgr. Evy Jelenové a zastupitelstva městyse Kamenice jsme začátkem roku 2014 požádali o účelovou dotaci Kraj Vysočina a Ministerstvo kultury. V případě Kraje Vysočina se jednalo o dotaci z Fondu Vysočiny z programu "Obnova kulturních památek". Ministerstvo kultury nám poskytlo dotaci v rámci programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností". 

Práce byly provedeny v červenci firmou Jaroslav Hamáček - malířské a natěračské práce - Nad Jihlávkou 10, 586 01 Jihlava.

Celkové náklady na opravu činily 237 200 Kč bez DPH, tj. 272 780 Kč včetně DPH.

Způsob financování:

Dotace Kraje Vysočina               83 248 Kč

Dotace Ministerstva kultury        55 000 Kč

Dotace Městyse Kamenice        134 532 Kč

 

Upřímné Pán Bůh zaplať za podporu městyse Kamenice, bez které bychom tuto opravu těžko zrealizovali.

 

  

 

 

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.