Noc kostelů se bude konat v pátek 23. května.

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před devíti lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“. V roce 2009 se touto zahraniční zkušeností inspirovali pořadatelé v České republice a poprvé pozvali širokou veřejnost na noční program do několika otevřených kostelů. Zájem návštěvníků o první ročník Noci kostelů povzbudil zástupce z mnoha dalších kostelů, a tak se již v následujícím roce konala Noc kostelů v celé České republice. V loňském roce se do Noci kostelů v České republice zapojilo více než 1300 kostelů.

Noc kostelů vytváří prostor pro setkání všech lidí. V atmosféře, kterou Noc kostelů vytváří, mají návštěvníci možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím rozhovoru, hudby, umění, zážitku, obdivováním církevní architektury…

Noc kostelů je propojena jednotným vizuálním stylem a termínem. Akce má vlastní webové stránky www.nockostelu.cz . Na těchto stránkách již máme přihlášen náš kostel včetně programu: Program NK

Program si můžete stáhnout a vytisknout zde: Program NK 2014

 17.00 

Zahájení

 17.10 – 17.45 

Mše svatá

 17.45 – 18.15

Varhanní koncert

 17.45 – 21.00 

Výstava dobových fotografií kostela

 18.30 – 19.00

 19.30 – 20.00

Komentovaná prohlídka kostela

 18.00 – 20.00 

Prohlídka kůru a věže

 19.00 – 19.30 

Vystoupení dětské scholy

 20.00 – 20.30 

Chvalozpěvy s kapelou Pazdeři

 20.30 – 21.00 

Adorace, Te Deum a svátostné požehnání

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting