Putování relikvie svatého Jana Maria Vianneye

V průběhu září putuje po českých a moravských diecézích relikvie srdce patrona kněží, arského faráře sv. Jana Maria Vianneye.

V brněnské diecezi bude příležitost k uctění ve čtvrtek 18. září v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově.

Více informací naleznete ZDE

Chcete-li se o životě sv. Jana Maria Vianneye dozvědět více, doporučujeme knihu Wilhelma Hünermanna - FARÁŘ ARSKÝ.

Kniha je románově pojatým životopisem sv. Jana Maria Vianneye (1786 - 1859), faráře z Arsu. Jan vyrůstal v rodině vinaře za zmatků Francouzské revoluce a autor barvitě líčí, jak po namáhavých letech ve škole a na studiích začal působit v zapadlé vesničce Arsu. Hodně času trávil ve zpovědnici, často prodléval před Kristem ve stavostánku. Stal se jedním z nejvyhledávanějších duchovních vůdců. Ročně za ním do Arsu přicházelo až sto tisíc lidí. Na dramatickém pozadí knihy tvořeném hrůzami Francouzské revoluce a napoleonských válek usiluje tento neobyčejně čistý, upřímně zbožný, horlivý a skromný člověk o naplnění svého poslání - prospět k tomu, aby z lidských srdcí nevymizela víra. Navzdory všem politickým bouřím, nepochopení svého okolí i vlastní malomyslnosti se Jan stal pravým Božím služebníkem a moudrým pastýřem svěřených duší. V roce 1925 byl prohlášen za svatého a roku 1929 za patrona kněží v duchovní správě.

Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří v roce 2007.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.