Farní pouť do Polska

 

V pátek a sobotu 19. – 20. září se uskuteční plánovaná farní pouť do Polska.

Postupně navštívíme Osvětim, Čenstochovu, Kalwarii Zebrzydowsku a solné doly ve Veličce.

Osvětim - je asi čtyřtisícové městečko v jižním Polsku. Za druhé světové války bylo pohlceno rozpínající se německou „Říší“ a v roce 1940 zde byl v bývalých kasárnách polské armády založen koncentrační (později spíše vyhlazovací) tábor. 

Čenstochová – je hlavním duchovním městem Polska. Zdejší klášter Jasná Hora založený v roce 1382 je nejslavnější mariánskou svatyní v zemi. Ukrývá podobiznu Černé Madony Čenstochovské, které jsou připisovány zázračné schopnosti.

Kalwaria Zebrzydowska – rozlehlý komplex připomínající svatá místa v Jeruzalémě. Zde v poutním domě Pilgrim budeme nocovat.

Velička – solné doly nedaleko Krakova, kde jsou ze soli vytesány sochy a reliéfy, z nichž nejznámější je Poslední večeře. Podzemní kaple v hloubce sto metrů se solnými sochami. K vidění budou také původní těžební komory včetně zařízení a strojů.

Zájem o pouť je velký, přihlásili se poutníci i z jiných farností a nakonec pojedou 2 autobusy.

Všichni přihlášení účastníci obdrží podrobné informace e-mailem.

V případě dotazů nebo nejasností neváhejte kontaktovat Slávku Součkovou na tel.: 736 523 654.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting