Modlitba Taizé v Jihlavě

Bratři, sestry, přátelé,

chceme vás informovat o chystaném modlitebním setkávání křesťanů z jihlavska. Podnětem k němu se nám stal jeden z šesti návrhů bratra Aloise z komunity Taizé, které zazněly v závěru evropského setkání v Praze: "Nemohla by se v mnohých městech místní katedrála nebo jiný významný chrám stát domem společné modlitby všech křesťanů z okolí?" http://www.taize.fr/cs_article17441.html 

Rádi bychom se v Jihlavě pokusili tuto vizi naplnit a to formou vycházející právě z Modlitby Taizé. Chceme navázat na existující tradici těchto setkání, která v našem městě v minulých letech probíhala, a zároveň je více ekumenicky otevřít, tzn. křesťanům všech denominací i veřejnosti. Z toho důvodu je i vzniklá přípravná skupina ekumenická a otevřená dalším zájemcům o spolupráci. "Domem společné modlitby" jsme zvolili kostel Povýšení sv. Kříže, četnost setkávání jednou měsíčně vždy v úterý kromě letních prázdnin. První setkání proběhne v úterý 3. 3. 2015 v 19.00. Srdečně vás na ně zveme.

Na vás jako správce a pastýře farností a sborů se navíc obracíme s prosbou o podporu a šíření pozvání mezi členy vašich církví a přátele. Velmi přivítáme, pokud pozvánku v příloze můžete vytisknout a vyvěsit, stejně jako ji šířit elektronicky či ústně. Pokud víte o někom, kdo by se chtěl aktivně zapojit do příprav jednotlivých setkání - zpěvem, hudebním doprovodem, čtením, organizací - můžete mu předat kontakt uvedený níže. Zde také můžete získat podrobnější informace.

Předem vám děkujeme za ochotu a spolupráci!  

Jan a Alena Tkadlečkovi, Jaroslava Fialová, Martin a Radka Běhalovi, Anna Žilková, Josef Kodet

Kontakt: Jan Tkadleček, tel.: 736 529 220, e-mail: tkadleckovi@hotmail.com  

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting