BOHOSLUŽBY V DUBNU

den

Liturgická oslava

úmysl mše svaté

středa

1. dubna

 

za rodinu Kotlíkovu, Kremláčkovu a Jeřábkovu

pátek

3. dubna

 

za Jiřího Jelínka a oboje rodiče

neděle

 5. dubna

Květná neděle

za Vladimíra Sochora, manželku, dceru, oboje rodiče a za Miroslava Čamru, celou živou rodinu a za duše v očistci

středa

8. dubna

 

za Marii Fortelnou, manžela, syna, zetě a jejich rodiče

čtvrtek

 9. dubna

Zelený čtvrtek

za Svatého Otce, biskupy, kněze, jáhny, seminaristy, s prosbou o duchovní povolání z naší farnosti

pátek

10. dubna

Velký pátek

 

sobota

11. dubna

Bílá sobota

 

neděle

 12. dubna

Slavnost

Zmrtvýchvstání Páně

·  za Františku Bourkovou, manžela, tři syny, za žijící rodinu a za duše v očistci

·  za Alenu Žákovou, manžela, oboje rodiče a celou přízeň

středa

15. dubna

 

za Jaroslava Jelínka, manželku, dceru a zetě

pátek

17. dubna

 

za rodiče Bumbálkovy a Lázničkovy a bratra Stanislava

neděle

19. dubna

2. neděle velikonoční

Neděle Božího milosrdenství

· za živou a zemřelou rodinu Semerádovu, Dvořákovu, přízeň a duše v očistci

· za Jaroslava Stejskala a živou rodinu

středa

 22. dubna

 

za Františka Tomáška, manželku, rodiče, sestru a zetě

pátek

24. dubna

 

za Jiřího Jelínka, živou a zemřelou rodinu Jelínkovu

neděle

26. dubna

3. neděle velikonoční

· za Milenu Lavičkovou, manžela, rodiče a sourozence

· za Ladislava a Květoslavu Šestákovy, syna Ladislava, vnučku Lenku a duše v očistci

středa

29. dubna

 

za Ludmilu Javůrkovou, manžela, syna, za duše na které nikdo nepamatuje a za Boží Milosrdenství

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.